Cartera de Serveis

La Cartera de Serveis del sistema d'emergències sanitàries inclou:

Atenció a tota la demanda que es rep en CICU. En 2021, 2.055 crides diàries.

Pacient crític interhospitalari, inclosos nounats.

Pacients especials (ELA, paràlisi cerebral...)

Gestió de llits en UCI de tota la Comunitat.

Suport i seguiment de la demanda urgent als centres de salut.

Revaloració de la demanda pendent d'urgències.

Consulta sanitària.

Consulta mèdica.

Gestió i seguiment de recursos d'emergències.

Classificació de la demanda sanitària no protocol·litzada automàticament pel telèfon 112.

Gestió i suport a equips d'atenció primària en programa Remot.

RCP telefònica.

Alerta als equips de coordinació hospitalària davant possibles donants extrahospitalaris.

Intervenció en alertes preventives d'altres organismes.

Suport a unitats assistencials en els codis temps dependents, que a més en molts casos no obeeixen a les divisions provincials.

Suport a l'hospitalització domiciliària i gestió de la demanda en horari nocturn.

Assistència i gestió d'accidents de múltiples víctimes.

Gestió de dispositius preventius.

Gestió d'alertes específiques, des del 28 de febrer de 2020 fins a l'actualitat tot el dispositiu d'Alerta Epidèmica COVID 19, atenció al telèfon 900 300 555.

Formació i investigació en matèria d'urgències i emergències.

Educació per a la salut en urgències i emergències.