Consells

Farmaciola de Primers Auxilis

El SESCV recomana disposar d'una farmaciola de primers auxilis a casa, quan es viatja o quan es realitza exercici físic a l'exterior.

Una farmaciola bàsica de primers auxilis ha de contindre el següent:

 • Gel llavat de mans
 • Guants de nitril
 • Sèrum fisiològic
 • Antisèptic cutani
 • Pomada de corticoide (hidrocortisona a l'1%)
 • Gases estèrils
 • Compreses
 • Esparadrap o tiretes
 • Benes
 • Tisores
 • Pinces
Farmaciola de Primers Auxilis