Consells

Colp de calor

Davant una persona amb colp de calor cal telefonar al 112 i és convenient seguir els passos següents:

  • Allunyar la persona afectada de la font de calor, si és possible.
  • Baixar la temperatura ambient obrint finestres o amb un ventilador o un altre sistema de refrigeració.
  • Banyar amb aigua a la persona i llevar-li roba.
  • En cas que la persona perdera la consciència, col·locar-la en posició lateral de seguretat.
  • Si deixara de respirar, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica.