Consells

Hemorràgies

L'objectiu davant una hemorràgia sempre ha de ser detindre la pèrdua de sang.

  • Si estem davant un cas greu, cal telefonar immediatament al 112.
  • Situar la persona afectada en posició horitzontal, amb els braços alçats.
  • Tapar l'eixida de sang amb un tros de tela net i pressionar amb el palmell de la mà.
  • No fer torniquets.
  • Si l'hemorràgia es deté, és convenient continuar pressionant fins que arriben els serveis d'emergències sanitàries.