Descripció de recursos assistencials

CICU (Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències)

Centre on es gestiona la demanda sanitària en urgències i emergències que es rep en el 112 CV. Realitzen una classificació especialitzada, gestionen i coordinen els recursos d'emergències sanitàries per a donar resposta a la demanda sanitària rebuda en el servei 112 CV. A més, es coordinen els recursos específics per a la resposta a les emergències amb la resta de recursos sanitaris, amb la finalitat d'assegurar la continuïtat assistencial.