Descripció de recursos assistencials

SVA (Suport Vital Avançat) d'Infermeria

Ambulàncies medicalitzades que proporcionen suport vital avançat. Classe C.
Dotació: infermer/a SAMU i dos tècnics/ques en emergències sanitàries