Formació i Qualitat

Formació

El programa de formació del Servei d'Emergències Sanitàries Comunitat Valenciana (SESCV) es construeix a partir de la detecció de necessitats identificades pels mateixos professionals, i pretén dirigir l'aprenentatge de tècniques d'urgència a les persones que participen en serveis d'aquesta naturalesa. L'àrea de docència és, per tant, vital per al futur d'un servei reciclat i actualitzat.

Alumne en jornada de formació

Publicador de continguts


El SESCV es coordina amb la resta de les institucions responsables d'emergències (bombers, protecció civil, policia local, etc.) per a la realització de diferents simulacres, entre els quals d'atenció immediata a múltiples víctimes.

Els simulacres són una peça clau per a l'entrenament i l'aprenentatge en el treball en equip dels diferents professionals que participen conjuntament en el maneig d'una possible catàstrofe.  

Simulacre Pla d'Actuació en Sinistres Vials Alacant 2023

Simulacre Pla d'Actuació en Sinistres Vials Alacant 2023

Simulacre Aeroport l'Altet 2021

Simulacre Aeroport l'Altet 2021

Veure més imatges
Simulacre UJI Castelló 2021

Simulacre UJI Castelló 2021

Veure més imatges
Simulacre Aeroport Castelló 2021

Simulacre Aeroport Castelló 2021

Veure més imatges
Simulacre Túnel Villena 2021

Simulacre Túnel Villena 2021

Veure més imatges
Simulacre Escola Infermeria Castelló 2018

Simulacre Escola Infermeria Castelló 2018

Veure més imatges
Simulacre Metrovalència 2017

Simulacre Metrovalència 2017

Veure més imatges


A través de l'adreça de correu electrònic docencia_sescv@gva.es, s'accepten suggeriments que servisquen per a promoure nous cursos o propostes de millora. Tots els suggeriments seran valorats i tinguts en compte.


El SESCV col·labora amb diferents unitats docents per a promoure rotacions en la formació de metges i infermers residents, de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària, així com d'altres especialitats; tant de la Comunitat Valenciana com de diferents comunitats autònomes.


El SESCV col·labora amb diferents unitats docents per a promoure rotacions en la formació de metges i infermers residents, de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària, així com d'altres especialitats; tant de la Comunitat Valenciana com de diferents comunitats autònomes.

Aula de Simulació
Aula de Simulació
Aula de Simulació


Es promouen i imparteixen diferents cursos, molts d’aquests en col·laboració amb l’EVES (https://eves.san.gva.es), que combinen les exposicions teòriques amb tallers pràctics. A més, adaptats a la situació epidemiològica, es compagina la docència telemàtica amb la presencial.

Quant a formació que rep el personal del SESCV:

  • Formació obligatòria: està planificada i forma part del còmput horari del professional. Les activitats formatives s'estableixen en funció dels aspectes a millorar o la necessitat de difondre nous processos o procediments.
  • Formació opcional planificable: el professional voluntàriament la sol·licita del catàleg anual de formació.
  • Formació voluntària: formació sol·licitada voluntàriament pel professional fora de la seua jornada laboral.

Considerant indispensable el reciclatge i actualització per al personal propi del servei, el treball del qual consisteix en l'atenció al pacient des de les diferents bases. Així com dels locutors i les locutores i del personal d'Infermeria que exerceixen la seua labor assistencial principal en el CICU.

Cursos


Un dels principals objectius del SESCV és aconseguir el major nivell de coneixement possible entre la població valenciana amb la finalitat d'aconseguir un bon ús d'aquest servei mitjançant les trucades telefòniques al 112, així com sensibilitzar en els problemes d'urgències sanitàries mitjançant la impartició d'ensenyaments d'autoprotecció.

Per a això, des del SESCV es treballa fent múltiples tasques educatives i de divulgació entre els ciutadans, professionals del sector i estudiants que van des de xarrades en col·legis, instituts, col·lectius veïnals, participació en jornades, seminaris i congressos…

Divulgación


És fonamental la col·laboració entre els diferents col·lectius de professionals que intervenen davant una emergència, interactuant en un simulacre o en formació, a través de convenis o acords entre les parts implicades.

El SESCV també col·labora en diferents programes i línies d'investigació de formació graduada i post graduada (doctorands, treballs fi de màster (TFM) i treballs fi de grau TFG,…) associades a diferents universitats de la Comunitat Valenciana.

Colaboració
Colaboració
Colaboració

Qualitat

Qualitat

L'equip directiu està molt implicat en un projecte per a implantar un sistema de qualitat que es treballarà progressivament, començant amb la unificació i actualització dels Procediments i Protocols d'Actuació.

L'equip directiu, a més, necessita la participació i connivència del personal de totes les categories (personal sanitari i no sanitari, administració, manteniment…) per a assolir un propòsit comú.

Científic utilitzant una màquina