Història

El mes de desembre de 1992 va iniciar la seua activitat el CICU de la província de València; al desembre de 1995, el CICU de la província d'Alacant i al febrer de 1998, el CICU de la província de Castelló.

 

L'evolució de l'activitat total registrada en els CICU es mostra en la taula següent​​​​​

Tipus d'activitat Any 1993 Any 2022
Crides rebudes 182.500 727.533
Emergències 6.205 265.185
Urgenciès Mèdiques 81.395 126.096
Consultes Mèdiques 19.345 92.458
Transports Secundaris - 15.272
Transports Urgents No Assistits 6.570 154.956
Informatives-Associades-Alertes-Mutisectorialess 77.380 104.869

HISTORIA 2PARTE

En la taula següent es mostra l'evolució de recursos d'emergències sanitàries en la Comunitat Valenciana

Anys SAMU/SVA SVA Infermeria             

    
                  SVB

            
1992 2 - -
1995 4 - -
1998 21 - -
2001 36 - -
2002 40 - -
2003 40 - 17
2004 41 - 46
2005 41 - 46
2006 41 - 92
2007 44 - 99
2008 45 - 103
2011 45 - 103
2013 45 - 101
2017 47 - 101
2018 48 - 101
2021 50 3 102
2022 50 3 109

 

A partir de setembre de 2022, si bé el total de les unitats SAMU/SVA són el mateix numere total que l'any anterior , a partir d'aqueixa data el nombre d'unitats SVA/SAMU de 24 hores de funcionament han passat de 38 unitats a 42 unitats en el conjunt de la Comunitat.

Igual que les unitats de SVA infermer, que les tres unitats han passat a 24 hores de funcionament.

Les unitats de Suport Vital Bàsic a més de l'augment en 7 unitats, també hi ha un augment d'unitats de 24 de funcionament, han passat de 66 unitats l'any 2021 a 76 unitats de 24 hores l'any 2022.