Carrusel Home

Separador


Com identificar una emergència sanitària?

Ens trobem davant una emergència sanitària quan la vida d'una persona pot estar en perill. En aquests casos cal telefonar sempre al 112.

En comunicar amb el 112...

 1. Què ha ocorregut?
 2. Quantes persones estan afectades?
 3. On ha succeït?
 4. Seguir les instruccions dels professionals.

Què fer en cas de una emergència sanitària?

1 Protegir

Protegeix vosté mateix, eviti nous accidents o víctimes, protegeixi la víctima.

2 Alertar

Alerti als Serveis d'Emergència mitjançant el telèfon 112.

3 Socórrer

Dins del seus coneixements, apliqui tècniques de primers auxilis i deixeu-vos guiar pels professionals que atendran la seva trucada.

imatge persona cridant al 112

Consells

Previndre Ofegaments

Per a evitar els ofegaments cal seguir una sèrie de recomanacions:


Generals

 • Seguir les normes de seguretat
 • Banyar-se en llocs amb socorrista
 • Vigilar sempre els xiquets fora i dins de l'aigua
 • Evitar el bany en solitari, si passa alguna cosa que algú puga socórrer-te
 • Conéixer la profunditat del lloc del bany
 • Banyar-se abans d'entrar en l'aigua
 • Entrar en l'aigua a poc a poc
 • Evitar menjars abundants abans del bany
 • Evitar el bany si s'ha consumit alcohol
 • Beure sovint aigua si fa molta calor
 • Evitar l'exposició prolongada al sol
 • No banyar-se immediatament després dels menjars
 • No banyar-se si se sent molt fred o cansament
 • Adaptar l'exercici a la condició física i a l'edat
 • Usar jupetí si no sap nadar
 • Demanar ajuda si algú està en perill i telefonar immediatament al 112
 • Iniciar la RCP bàsica si es coneix la tècnica i si no un metge coordinador del CICU indicarà telefònicament com fer-ho després de telefonar al 112En platja i altres espais naturals                        

 • Respectar el significat de les banderes
 • No allunyar-se de la riba en espais naturals i evitar saltar des de roques
 • Precaució amb l'ús de matalassets i flotadors per a evitar l'arrossegament dels corrents.En piscina

 • Si es presencia una situació de risc, aviseu els socorristes
 • No bussejar prop de les zones de desguàs, ni jugar amb les reixetes
 • En les piscines privades, cal instal·lar una tanca amb tancament de seguretat
 • Retirar de la piscina i voltants joguets i elements cridaners per als xiquets quan no s'usen

Colp de calor

Davant una persona amb colp de calor cal telefonar al 112 i és convenient seguir els passos següents:

 • Allunyar la persona afectada de la font de calor, si és possible.
 • Baixar la temperatura ambient obrint finestres o amb un ventilador o un altre sistema de refrigeració.
 • Banyar amb aigua a la persona i llevar-li roba.
 • En cas que la persona perdera la consciència, col·locar-la en posició lateral de seguretat.
 • Si deixara de respirar, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica.

Accident de trànsit

 • Detindre el vehicle en el voral, amb el llum de curt abast encés i tots dos intermitents.
 • Posar-se jupetí reflector.
 • Eixir del vehicle amb molta cura.
 • Col·locar els triangles de perill.
 • No fumar prop de l'accident.
 • Parar atenció als vessaments de combustible.
 • No acostar-se a un vehicle en flames.
 • Apagar els llums i el motor del vehicle accidentat, sempre que no arrisque la seua pròpia integritat física.
 • Telefonar al 112 i facilitar informació de la mena de vehicle, víctimes i el seu estat, localització del sinistre.
 • Assistir els ferits en funció de les possibilitats.
 • No introduir-se en el vehicle sinistrat si està inestable.
 • No moure els ferits.
 • No llevar el casc als motoristes.
 • Tape les ferides sagnants en abundància amb un drap net i pressione amb la mà.
 • No traslladar els ferits en el seu vehicle particular.
 • No deambular per la calçada, per a evitar ser atropellat.

Ictus

Existeixen diversos signes d'alarma per a saber si una persona està patint un ictus. En cas de sospitar d'algun dels símptomes següents, telefoneu al 112 immediatament:

 • Dificultat a l'hora de parlar i entendre
 • Boca torta
 • Pèrdua de força o sensibilitat en la meitat del cos (cara, braç i cama del mateix costat).
 • Mal de cap molt intens i d'inici brusc.
 • Pèrdua brusca de l'equilibri o estabilitat.
 • Afectació de la visió en un o els dos ulls.
Veure més consells

Temes d'interés

Vés enrere Covid 19

Dispositivo Alerta Epidémica CICU AE- teléfono 900 300 555.

El 28 de febrero se inició el funcionamiento del teléfono 900 300 555 a través del 112, mediante la herramienta de gestión de las emergencias y urgencias sanitarias, las llamadas al 900 300 555 de la población se reciben en el Dispositivo de Alerta Epidémica, unos puestos del Centro de Información y Coordinación de Urgencias CICU gestionados por personal sanitario, locutor CICU, enfermeros y médicos, los protocolos que siguen para la atención de llamadas y su respuesta han ido variando de acuerdo a los criterios clínicos y epidemiológicos definidos por el Ministerio de Sanidad, este dispositivo especial inicio su funcionamiento 4 puestos de trabajo, que han ido ampliando de forma paulatina hasta el día 16 de marzo que llego a 20 puestos hasta la actualidad.

El trabajo que realiza el dispositivo de Alerta Epidémica engloba desde información general frente a la pandemia, valoración de síntomas del ciudadano y remisión al centro sanitario más adecuado o activación del servicio de emergencias en caso necesario, seguimiento telefónico, consejos y consultas sanitarias de ciudadanos en aislamiento domiciliario, consultas de profesionales sanitarios y apoyo en la coordinación de los centros sanitarios en la respuesta a los pacientes afectados.

El resumen de la actividad del dispositivo de Alerta Epidémica - teléfono 900 300 555

Actividad 28 de febrero hasta 31 de diciembre Nº Absolutos Mediadía
Llamadas recibidas en el 900 300 555 424.323 1.382
Incidentes Gestionados en CICU Alerta Epidémica 318.004 1.036

Las llamadas en el 900, desde el 28 de febrero se reciben el Dispositivo de Alerta Epidémica CICU, se inició con un volumen de unas 500 llamadas al día, la primera semana de marzo empezó un aumento paulatino hasta alcanzar el máximo volumen el día 10 de marzo, ese día se realizaron ajustes en la capacidad de tráfico en las líneas telefónicas, ya que la demanda registrada esos días, hasta 21. 000 en una hora, llego a provocar la caída del sistema 112.

Durante el mes de marzo se recibieron una media de 5.000 llamadas día, hasta la segunda semana de abril que la media de llamadas al día fue de 2.000, a finales de abril disminuyo la frecuencia de llamadas, estableciéndose una Mediadía de 500 llamadas día durante los meses de mayo y junio A partir del 12 de julio hay un aumento paulatino de llamadas y en agosto se alcanzan más de 2.000 llamadas al día. En el mes de septiembre la Mediadía fue disminuyendo en comparación con los meses anteriores y se mantuvo en 1.145 llamadas. En el mes de octubre la demanda aumenta paulatinamente, hasta llegara a una media de 1.700 llamadas diarias hasta los últimos quince días del mes de noviembre, que la demanda vuelve a bajar hasta una Mediadía de 800 llamadas. En el mes de diciembre los primeros quince días registran medias diarias de 600 llamadas para aumentar paulatinamente durante la segunda quincena a una media de 1.700 llamadas día.

Gráfico de llamadas al 900300555 entre el 28.02.2020 al 31.12.2020

Los motivos en los que se ha clasificado, los 318.004 incidentes gestionados son:

Motivo de la llamada Números Absolutos Media / Día Proporción
Información general / Otros 81.298 265 26 %
Síntomas, cumplen criterios 68.597 223 10 %
Síntomas NO cumplen criterios 32.263 105 22%
Consultas Médicas de casos confirmados 4.378 14 2%
Consultas / peticiones de personal sanitario 6.874 22 4%
Reclamaciones casos cumplen criterios 12.100 39 1%
Demanda de emergencias / urgencias y Transporte sanitario urgente COVID 112.494 324 35%
Total 318.004 1.036 100%

La siguiente grafica muestra detallado por días, la frecuencia de los motivos de demanda. En ella tambien se muestra la actividad en emergencias, urgencias y transporte sanitario que cumplian criterios COVID.

Gráfico principales motivos de llamadas recibidas del 28.02.2020 al 31.12.2020

Las proporciones de los motivos de demanda varían según el periodo de tiempo, ya que han ido cambiando los criterios clínicos y epidemiológicos.

En el primer periodo, 28 de febrero hasta 16 de marzo, el motivo de mayor demanda era información general y descartar sí se cumplían criterios, siendo el grupo de “no cumple criterios” el más frecuente.

En el segundo periodo, tras la modificación de criterios de inclusión por el Ministerio, 17 de marzo hasta 13 de abril, el principal motivo es la consulta de síntomas que “SI cumplen criterios” y la atención de emergencias y urgencias con sospecha de COVID.

En la segunda quincena del mes de abril, tercer periodo, baja la frecuencia de casos que cumplen criterios, pero aumenta la demanda de urgencias y emergencias de pacientes con sospecha COVID.

En el cuarto periodo, de 1 de mayo a 30 de junio, baja la frecuencia de llamadas, las llamadas informativas son las más frecuentes seguidas de pacientes que cumplen criterios, se mantiene la demanda de urgencias y emergencias en pacientes con sospecha COVID.

En el quinto periodo desde 1 de julio hasta 31 de agosto se observa a mitad de mes de julio un aumento de la frecuencia de las llamadas informativas de los casos que cumplen criterios y de las reclamaciones de casos que cumplen criterios.

Durante el mes de septiembre y octubre hay una disminución de la demanda informativa, y un aumento en las reclamaciones de los casos que cumplen criterios, solicitando resultados de las pruebas, también se observa un aumento de la demanda de urgencias y emergencias en casos con criterios COVID.

Durante el mes de noviembre ha disminuido la demanda de información general, ha aumentado ligeramente la demanda por síntomas que cumplen criterios ha disminuido las reclamaciones en casos que cumplen criterios y ha aumentado la demanda de urgencias/ emergencias y transporte con criterios COVID.

En el último mes del año se observa la misma demanda por información general que en noviembre, disminuye la demanda que cumplen criterios y aumenta las consultas del personal sanitario.

En la siguiente gráfica se muestra la proporción de los motivos de demanda recibidos en Alerta Epidémica en varios periodos de tiempo del año 2020.

Gráfico de comparación demanda en Alerta Epidémica durante 2020