Ubicació de recursos assistencials

Mapa de recursos

Taula descripció de recursos assistencials

 

 

Comarques del nord
SAMU 24h - 9 unitats
12h - 1 unitat
SVB 24h - 14 unitats
12h - 2 unitats
SVA 24h - 1 unitat
Ambulàncies no assistides 24h - 2 unitats
Comarques del Túria-Xúquer
SAMU 24h - 11 unitats
12h - 4 unitats
SVB 24h - 22 unitats
12h - 9 unitats
SVA 24h - 1 unitat
Ambulàncies no assistides 24h - 5 unitats
Comarques del Sud
SAMU 24h - 11 unitats
12h - 1 unitat
SVB 24h - 16 unitats
12h - 11 unitats
SVA 24h - 1 unitat
Ambulàncies no assistides 24h - 3 unitats
Comarques Centrals
SAMU********************* 24h - 9 unitats
SVB 24h - 18 unitats
12h - 7 unitats
Comarques de l'interior
SAMU******************** 24h - 1 unitat
12h - 2 unitats
SVB 24h - 6 unitats
12h - 4 unitats

 

Quadre Resum
Tipus de Recurs 24 hores 12 hores Total
Unitats SAMU 42 8 50
Unitats SVA Infermeria 3   3
Unitats SVB 76 33 109