Notícies

Els Centres d'Informació i Coordinació d'Urgències gestionen a l'any 750.048 atencions telefòniques

València (05.02.22).- Els Centres d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), que depenen de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, van gestionar un total de 750.048 telefonades durant l'any 2021. Això suposa una atenció diària de 2.055 avisos.

Quan comparem la xifra global de l'any passat amb l'exercici 2020, veiem una reducció de l'11,34 % en el nombre d'atencions. Una disminució lògica que respon a la pròpia evolució de la pandèmia i que també es reflecteix en les dades per províncies, així com en les corresponents al telèfon d'atenció per COVID-19.

No obstant això, si tenim en compte els valors prepandèmia i, en aquest sentit, comparem l'activitat de 2021 amb la de l'any 2019, es dona encara un increment notable, i aquest és del 28,35 %. Cal recordar que en 2020 l'augment d'avisos respecte de 2019 va ser de prop del 45 %.

Tenint en compte la tipologia dels incidents gestionats l'any passat, un total de 198.570 van ser emergències, 140.867 eren telefonades que requerien resposta de caràcter urgent, es van rebre 98.612 consultes mèdiques, es van fer 16.119 transports secundaris i 145.208 transports urgents no assistits. Aquests dos últims tipus de serveis són, en el primer cas, els traslladats de pacients entre centres hospitalaris que requereixen personal sanitari i, en el segon cas, els trasllats a centres sanitaris o domicilis que no requereixen assistència sanitària durant el transport. La resta de les atencions es refereix a alertes, telefonades associades i altres serveis.

Del total de serveis de 2021, a la província de València corresponen 394.042 incidents sanitaris extrahospitalaris, la qual cosa fan 1.080 diaris. Pel que fa a la tipologia, 92.771 van ser emergències, 72.943 urgències, 46.800 consultes mèdiques, 6.831 transports secundaris i 72.649 transports no assistits. Respecte de l'any 2020, el volum global d'avisos en aquesta província ha decrescut un 13,90 %.

A la província d'Alacant es van produir 271.332 serveis, és a dir, 743 al dia. En aquest cas, la reducció anual ha arribat al 8,83 %. Del global, 83.407 van ser emergències, 56.284 urgències, 41.950 consultes mèdiques, 6.027 transports secundaris i 46.300 transports no assistits.

A la província de Castelló es van registrar 84.674 incidents, un total de 254 al dia; en conjunt, un 6,65 % menys que l'any 2020. Segons la mena d'avís, hi va haver 22.392 emergències, 11.640 urgències, 9.862 consultes mèdiques, 3.261 transports secundaris i 26.259 transports no assistits.

Alerta epidèmica

El treball ordinari del CICU s'ha vist augmentat significativament des que va començar la pandèmia per COVID-19.

Cal recordar que, per a fer front a aquest increment, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va posar en marxa el mes de febrer de 2020 un dispositiu especial d'alerta epidemiològica per coronavirus, que incloïa el telèfon d'atenció 900 300 555 i el personal especialitzat de reforç per a la central d'urgències sanitàries.

Durant l'exercici 2021, es van rebre en aquest telèfon específic un total de 378.912 telefonades, que van derivar en la gestió de 204.110 incidents, 559 diaris. En comparació amb l'any 2020, el volum de telefonades va disminuir un 10,7 %.

En els centres d'informació i coordinació d'urgències de la Conselleria de Sanitat treballen metges coordinadors, personal d'infermeria, locutors i tècnics en documentació sanitària, les 24 hores del dia, els 365 dies a l'any, per a respondre qualsevol situació d'urgència o emergència sanitària que sorgisca a la Comunitat Valenciana.

El personal mèdic coordina i gestiona de manera eficient la resposta sanitària. A més, és el responsable de la presa de decisions i de controlar l'activitat global i el funcionament dels recursos assistencials d'emergències, així com respondre les consultes mèdiques telefòniques quan l'avís ho requerisca.

Els professionals d'infermeria s'encarreguen de gestionar el transport secundari i respondre les consultes sanitàries telefòniques, així com revisar i coordinar determinats tipus d'urgències sanitàries.

Els locutors i les locutores s'encarreguen d'assignar, mobilitzar i fer el seguiment dels recursos assistencials.

Els tècnics en documentació sanitària registren dades i informació sanitària derivada, tant de l'activitat d'emergències i urgències, com de l'alerta epidèmica.

Recursos assistencials

Quan el CICU rep un avís mitjançant el qual se sol·licita assistència sanitària, s'assigna el recurs assistencial més adequat a aquesta demanda, en funció de la prioritat del problema o la patologia manifestada i els recursos disponibles en el moment en què es produeix la urgència.

Així, durant 2021, els incidents sanitaris gestionats a la Comunitat Valenciana han generat la mobilització de les unitats del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) en 65.490 ocasions, la qual cosa suposa vora 180 mobilitzacions diàries. Per part seua, l'activitat de les unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) va ascendir l'any passat a 247.505 serveis, una mitjana diària de 678 serveis. En el cas de les ambulàncies convencionals de transport o urgent no assistit, aquestes van fer un total de 23.562 trasllats de pacients, 64 al dia.

Cal assenyalar que, davant de qualsevol situació d'urgència mèdica, cal telefonar immediatament al telèfon d'emergències 112. És fonamental mantindre la calma i respondre de manera ràpida i concisa al qüestionari breu que fan els i les operadores per a assolir una gestió òptima de l'avís.

També és important proporcionar la direcció precisa del lloc on està passant la urgència, indicar el sexe i l'edat aproximada de cada pacient, així com qualsevol altra informació que es conega (malalties o antecedents), amb la finalitat de facilitar l'atenció mèdica.

imagen-contenido-noticia