Prevenció de riscos laborals

La qualitat en l'assistència sanitària se sustenta en les persones que l'exerceixen. Per a això considerem que el TREBALLADOR/A ha de conéixer els riscos als quals li exposa el seu treball amb la finalitat de crear una cultura preventiva que beneficie el/la TREBALLADOR/A i a els/les pacients.

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals està compost per un equip multidisciplinari de professionals de contrastada experiència en el camp de la prevenció.

Qualsevol treballador/a adscrit/a al SESCV pot realitzar qualsevol consulta relacionada a la seguretat i salut en el seu lloc de treball al tècnic d'higiene del SESCV. Per a això, pot dirigir-se al correu prevencion_sescv@gva.es o al telèfon 961 964 065.

Banner Enlace Manual de acogida

Prevención de riesgos laborales (2) (Título oculto)

Enllaços d'interés

Pla Integral de prevenció de les agressions en l'entorn sanitari

• Gestió Interna de Conflictes

• Fitxes informatives de riscos

• Actuació front a exposicions accidentals a malalties de transmissió sanguínia (VIH, VHC, VHB)

Botó SOS Sanitari

 

Formularis

• Formulari CAT (Comunicació dels accidents i de les agressions en el trevall)

• Comunicació de situació d'embaràs, part recent o període de lactància natural

• Formulari Descripció de Tasques Protecció a la Maternitat (annex 2)

 

Formació

Oferta formativa online PRL

 

Guies, Manuals i Procediments

Instrucció per a la gestió d'accidents laborals

Actuacions davant una agresió

Guia de treball segur amb lliteres i incubadores

Guia de neteja i desinfecció d'incubadores en vehicles del SES

Guia d'ús desinfecció amb nebulitzador.

Manual Camilla Kartsana TG 1000

Manual camilla Kartsana TGE 241

Manual d'Acolliment

Manual transport pediàtric BABY POD 20

Procediment dús i meneig de la incubadora de transport BABY POD 20

Protocol per a la detecció i maneig de casos per a la Pigota dels Micos (Monkeypox)

EPIs necessaris per a maneig casos Pigota dels Micos (diferents escenaris)

AVALUACIÓ RÀPIDA DE RISC. Casos autòctons de Pigota dels Micos (Monkeypox-MPX)

 

Legislació:

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals

Decret 159/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les actuacions dels òrgans de la Conselleria de Sanitat en la prevenció i atenció de les agressions als treballadors del sector sanitari públic de la Generalitat". Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals