Treballa amb nosaltres

Treballa amb nosaltres

ACTIVITAT ADDICIONAL

Programa Específic de Productivitat Activitat Addicional

A tenor de l'ACORD de 5 d'agost de 2022, del Consell pel qual s'estableix una nova regulació per al programa específic de productivitat per activitat addicional anara de la jornada habitual de treball del personal mèdic i infermer SAMU, aprovat per Acord del Consell de 5 de maig de 2017. Si vosté és treballador/a en actiu en qualsevol centre dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, pot sol·licitar de manera voluntària la inclusió en el llistat que li permet participar en el Programa específic de productivitat per activitat addicional anara de la jornada habitual de treball, del Servei d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana


Procediment d'inscripció

- Emplenar la sol·licitud [Descarregar]

- Realitzar la petició per Registre d'Entrada, que trobarà en l'apartat Enllaços d'Interés, adjuntant la sol·licitud degudament emplenada.

Trabaja con nosotros (imagen)