Consells

Descàrregues elèctriques

En cas d'electrocució és convenient seguir els passos següents:

  • Abans de tocar la persona accidentada, cal desconnectar el corrent elèctric des de l'interruptor general. Alertar els sistemes d'emergències.
  • Avisar al 112.
  • Retirar del corrent elèctric la persona afectada amb algun objecte aïllant, de fusta o de plàstic, per exemple.
  • Si la persona afectada no està conscient, realitzar la reanimació cardiopulmonar bàsica.