Transparència

 

Contractació administrativa

 

ALACANT VALÈNCIA SESCV

2021

Capítol II

Capítol II

 

Capítol VI

Capítol VI

 

2022

 

Capítol II

Capítol II

 

Capítol VI

Capítol VI

 

Dotació econòmica

2021

2022

Dotació 2021

Dotació 2022

Origen de dades "Piscis"