Què és el SESCV?

El Servei d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana (SESCV) naix de la necessitat de desenvolupar un nou model d'assistència extrahospitalària en el sistema sanitari de la Comunitat Valenciana. La finalitat d'aquest nou servei extrahospitalari especialitzat en l'atenció de les urgències vitals, emergències i catàstrofes és garantir la millor i més adequada atenció sanitària a la població. Directament lligat a aquest fet, estaria la creació de les diferents categories professionals adscrites al servei que han anat evolucionant al llarg dels anys.

En 1991, es va elaborar en la Comunitat Valenciana el Pla director del sistema d'atenció sanitària d'urgències de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat de desenvolupar el sistema d'emergències sanitàries. Entre altres fites, des de 1992 fins a l'actualitat, s'han implantat els Centres d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU); s'han desplegat, en l'àmbit extrahospitalari, les unitats del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU) i les de Suport Vital Bàsic (SVB); s'han creat noves categories professionals i s'ha implementat la xarxa de comunicacions sanitàries, integrada en la xarxa d'emergències i seguretat de la Generalitat Valenciana.