Consells

Infart / Dolor toràcic

Els símptomes per a detectar si una persona pot estar patint un infart són els següents:

  • Dolor intens i opressiu en el pit, pot tindre relació amb l'exercici.
  • Irradiat a mandíbula, braç esquerre, coll i/o esquena.
  • S'acompanya de sudoració intensa, nàusees o vòmits.
  • Poden donar-se palpitacions i dificultat per a respirar.
  • No augmenta amb la respiració profunda.

Telefonar al 112 immediatament i seguir els passos següents:

  • Col·locar la persona semiasseguda o posada al llit amb el cap més alt que la resta del cos.
  • Llevar la peça o peces que puguen estrényer la persona afectada.
Infart / Dolor toràcic