Consells

Cremades

Quan es trobe davant un incident amb cremades greus seguisca els consells següents:

  • Allunyar la víctima de la font de calor.
  • Baixar la temperatura de la zona cremada amb aigua abundant.
  • No llevar la roba pegada a la pell, ni aplicar pomades o altres productes que puguen empitjorar la zona afectada.
  • Acompanyar el pacient fins que arriben els serveis d'emergència.