Descripció de recursos assistencials

Ambulància no assistida

Ambulàncies Classe A, destinades a transport de pacients en llitera. Pot ser d'ús individual o col·lectiu.