Descripció de recursos assistencials

EMV (Emergències Múltiples Víctimes)

Vehicles de transport d'equipament i material, específic per a l'assistència en cas d'incidents amb múltiples víctimes. S'activa amb el personal necessari adequat a les característiques de cada incident.