Descripció de recursos assistencials

Helicòpters Medicalitzats

Aeronau per a trasllat amb suport vital avançat.
Dotació: metge/essa SAMU, infermeria SAMU i tripulació composta per personal de pilotatge i mecànic.

El personal sanitari depén de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. L'aeronau i la tripulació tècnica depenen de la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.