Descripció de recursos assistencials

SAMU (Servei d'Ajuda Mèdica Urgent)

Ambulàncies medicalitzades que proporcionen suport vital avançat. Classe C.