Descripció de recursos assistencials

SVA (Suport Vital Avançat) d'Infermeria

Ambulàncies medicalitzades que proporcionen suport vital avançat. Classe C.