Descripció de recursos assistencials

VEHICLE DE COMUNICACIONS

Vehicle de Comunicacions i Coordinació dotat amb la tecnologia necessària per a coordinar una emergència "in situ". Assistit per metge/a coordinador/a, infermer/a i locutor/a.