Descripció de recursos assistencials

VIR (Vehicle d'Intervenció Ràpida) o USC (Unitats de Suport i Coordinació)

Vehicles per a prestar assistència in situ, però sense capacitat de transport de pacients. Aquestes unitats estan dotades amb el mateix equip humà i material (inclosa l'electromedicina), que les SAMU.