Notícies

El CICU gestiona prop de 730.000 avisos en 2022

València (12.02.2023). El Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha gestionat un total de 727.533 avisos durant l’any 2022. Aquest global, suposa que diàriament es van atendre un total de 1.993 serveis.

 

Quant a la tipologia dels incidents, 265.185 van ser emergències mèdiques, 126.096 corresponen a telefonades que requerien resposta de caràcter urgent, 92.458 eren consultes mèdiques, 15.272 serveis que van correspondre a transports secundaris i 154.956 a transports urgents no assistits. Aquests dos últims tipus de serveis són, en el primer cas, els traslladats de pacients entre centres hospitalaris que requereixen personal sanitari, i, en el segon cas, els trasllats a centres sanitaris o domicilis que no requereixen assistència sanitària durant el transport. La resta de les atencions es refereix a alertes, telefonades associades i altres serveis.

 

Per províncies, a la de València corresponen un total de 362.598 incidents, 993 diàries. Del total, 130.880 han sigut emergències, 68.839 urgències i 52.400 consultes mèdiques, 7.029 transports secundaris i 78.078 transports no assistits. 

 

Quant a la província d’Alacant, s’han gestionat 270.841 avisos, la qual cosa va suposar 742 al dia. Del global, 106.076 eren emergències, 46.705 urgències, 31.250 consultes mèdiques, 5.314 transports secundaris i 49.546 transports no assistits.

 

A la província de Castelló, s’han atés 94.094 serveis, és a dir, una mitjana diària de 258. Del total, 28.229 van ser emergències, 10.552 urgències, 8.808 consultes mèdiques, 2.929 transports secundaris i 27.332 transports no assistits.

 

Recursos assistencials

Quan el CICU rep un avís en què se sol·licita assistència sanitària, s’assigna el recurs assistencial més adequat a aquesta demanda en funció de la prioritat del problema o la patologia manifestada i els recursos disponibles en el moment que es produeix la urgència.

 

Així, durant 2022, els incidents sanitaris gestionats han generat la mobilització de les unitats del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU) en 66.395 avisos i les de Suport Vital Avançat (SVA) d’Infermeria, 4.999 incidents. Per la seua part, l’activitat de les unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) va ascendir l’any passat a 282.553 serveis. En el cas de les ambulàncies convencionals Transport Urgent no Assistit (TNA), aquestes van fer un total de 26.055 trasllats de pacients. 

 

Cal recordar que, davant qualsevol situació d’urgència mèdica, cal telefonar immediatament al 112. És fonamental mantindre la calma i respondre de manera ràpida i concisa al breu qüestionari que fan els i les teleoperadores per a aconseguir una gestió òptima de l’avís.

 

També és important proporcionar l’adreça precisa del lloc on està succeint la urgència, indicar el sexe i l’edat aproximada de cada pacient, així com qualsevol altra informació que es conega (malalties o antecedents) amb la finalitat de facilitar l’atenció mèdica.

 

Recursos humans

En el CICU treballen metges coordinadors, personal d’infermeria, locutors i documentalistes les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any, per a respondre a qualsevol situació d’urgència o emergència sanitària que sorgisca a la Comunitat Valenciana.

 

El personal mèdic coordina i gestiona de manera eficient la resposta sanitària. A més, és el responsable de la presa de decisions i de controlar l’activitat global i el funcionament dels recursos assistencials d’emergències, així com respondre les consultes mèdiques telefòniques quan l’avís ho requerisca.

 

Els professionals d’infermeria s’encarreguen de gestionar el transport secundari i de respondre a consultes sanitàries telefòniques, així com revisar i coordinar determinats tipus d’urgències sanitàries. Els locutors i locutores s’encarreguen d’assignar, mobilitzar i fer el seguiment dels recursos assistencials. Els i les documentalistes revisen l’emplenament de la informació registrada en les diferents fases de la gestió de la demanda sanitària i la codifiquen. 

imagen-contenido-noticia