Notícies

Els serveis d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana van realitzar 6.297 atencions per activacions del Codi Ictus en 2021

València (28.10.21).- Els recursos d'emergències sanitàries de la Comunitat Valenciana van realitzar un total de 6.297 atencions entre l'1 de gener i el 27 d'octubre d'enguany per activacions del Codi Ictus, de les quals el 19,56 % complien els criteris (1.232 activacions) i la resta (5.065 activacions) no complien aquests criteris.

Per províncies, a Castelló es van activar en 1.285 ocasions, de les quals 291 (22,64 %) complien criteris del Codi Ictus; a la província d'Alacant, el CICU va coordinar un total de 1.729 atencions per aquest motiu, de les quals 419 (24,23 %) complien els criteris, i a València es van realitzar un total de 3.283 atencions, de les quals 522 (15,90 %) complien els criteris del Codi Ictus.

Entre els pacients atesos que complien els criteris del Codi Ictus, el grup més freqüent a les províncies de València i Alacant és el de la franja d'edat entre 70 i 79 anys, seguit del grup de 80 a 89 anys. Per part seua, a la província de Castelló el grup d'edat més freqüent és el de 80 a 89 anys, seguit del grup d'edat de 70 a 79 anys.

Per sexes, a València, per al grup d'edat amb major nombre d'atencions per aquest motiu, el percentatge d'actuacions és molt similar (79 homes i 77 dones), mentre que a Alacant per a aquest mateix grup d'edat els homes van ser atesos en un 57,1 % d'ocasions enfront d'un 42,9 % de dones (84 homes i 63 dones). I a Castelló, en el grup de 80 a 89 anys, la proporció també és d'un 51,1 % i un 48,9 % (45 homes i 44 dones).

Codi Ictus

El gran repte de l'assistència sanitària a l’ictus agut és evitar demores en la instauració del tractament. La immediata identificació dels símptomes o signes de la malaltia, el seu ràpid trasllat al centre hospitalari adequat i una correcta coordinació dels serveis possibiliten un millor pronòstic de la malaltia i s’aconsegueixen beneficis de salut quant a discapacitat o mort.

L'experiència dels últims anys ha demostrat que el tractament de l’ictus agut no descansa només en un diagnòstic adequat, sinó que depén fonamentalment de l'existència d'un procés definit i establit -una 'cadena assistencial'- que requereix una estructura assistencial coordinada per al maneig actual de l’ictus.

La seqüència d'aquest procés seria: 1. Reconeixement de signes o símptomes per part de pacients o familiars. 2. Contacte amb els serveis sanitaris a través del 112. 3. Activació del Codi Ictus. 4. Trasllat immediat als centres adequats seguint el protocol del Codi Ictus. 5. Comunicació i coordinació entre els serveis d'emergència extrahospitalaris i intrahospitalaris. 6. Atenció urgent per neuròlegs experts en el tractament de l’ictus i altres especialitats mèdiques, en cas necessari. 7. Aplicar programes de seguiment a pacients que han patit un ictus que preveja la rehabilitació precoç, l'hospitalització a domicili i les cures d'infermeria especialitzades en ictus.

Pla d'actuació a l‘ictus a la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública disposa d'una actualització del Pla d'atenció a l’ictus a la Comunitat Valenciana (2019-2023), amb una guia d'actuació assistencial coordinada, en la qual el factor temps és fonamental.

Aquesta actualització del Pla aprofundeix en l'accessibilitat i l'equitat en l'assistència als pacients, en la rapidesa del diagnòstic i en el tractament precoç de l’ictus agut. Incorpora novetats com el codi ictus pediàtric, la incorporació de dades en el sistema informàtic Orion per a conéixer la traçabilitat del procés i l'actualització de temps d'actuació sobre la base de l'última evidència científica, així com l'actualització dels criteris d'activació del codi ictus i la possibilitat de remissió del pacient amb ictus directament a l'hospital de referència d'alta complexitat per al diagnòstic i tractament quan hi haja sospita d'oclusió d'un gran vas, la qual cosa permetrà reduir de manera considerable els temps fins al tractament en disminuir els trasllats intercentres.

A més, també s'ha incorporat l'avaluació del pacient als tres mesos segons les recomanacions de les guies de pràctica clínica vigents. I es reforcen accions ja implantades en tots els departaments de salut com el teleictus, una novetat de telemedicina que permet la comunicació immediata i a distància de l'equip d’ictus que atén el pacient amb el neuròleg vascular de la Unitat d’Ictus de referència.

Cal destacar algunes recomanacions com l'augment d'activacions del Codi Ictus - protocol d'actuació urgent, coordinat i multidisciplinari inclòs en la xarxa establida per a l'atenció al pacient amb ictus- a través del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, ja que millora els temps fins al tractament.

imagen-contenido-noticia