Incendi Campanar

Carrusel Home

Separador


Com identificar una emergència sanitària?

Ens trobem davant una emergència sanitària quan la vida d'una persona pot estar en perill. En aquests casos cal telefonar sempre al 112.

En comunicar amb el 112...

 1. Què ha ocorregut?
 2. Quantes persones estan afectades?
 3. On ha succeït?
 4. Seguir les instruccions dels professionals.

Què fer en cas de una emergència sanitària?

1 Protegir

Protegeix vosté mateix, eviti nous accidents o víctimes, protegeixi la víctima.

2 Alertar

Alerti als Serveis d'Emergència mitjançant el telèfon 112.

3 Socórrer

Dins del seus coneixements, apliqui tècniques de primers auxilis i deixeu-vos guiar pels professionals que atendran la seva trucada.

imatge persona cridant al 112

Consells

Parada cardiorespiratòria

Per a saber si estem davant una persona en parada cardiorespiratòria cal seguir els passos següents:

 • Posar a la persona de sobines i comprovar si està conscient i si respon. Per a això cal sacsar-la amb cura de no lesionar-la i cal fer-li preguntes. Si no contesta, telefonar immediatament al 112.
 • Cal saber si està o no inconscient i per a això cal verificar si respira: inclinar el cap cap endarrere i elevar la barbeta per a obrir la via aèria. Acostar-se a la seua boca per a comprovar si ix aire i veure si el pit es mou.
 • Si no respon, ni respira, cal iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica. Si no es coneix la tècnica, en telefonar al 112, un metge coordinador del CICU donarà les indicacions per a això.
 • Per a fer el massatge cardíac cal situar-se de genolls al costat del pacient, entrellaçar els dits i col·locar els dos palmells de les mans, una damunt de l'altra, en el centre del pit del pacient. Amb els braços estesos i sense doblegar els colzes, deixar caure el seu pes, afonant el pit uns tres dits. Fer unes 100 o 120 pressions per minut.
 • Si hi ha més gent, és convenient anar alternant-se per a no perdre el ritme.
 • Continuar fent el massatge fins que la persona torne a respirar o fins que arriben els serveis d'emergència.
 • Si la persona recupera la respiració, col·locar-la en posició lateral de seguretat.

Ennuegada

Davant una ennuegada ocasionada per un cos estrany o durant la ingesta de menjar, hem de realitzar unes maniobres que, si no les coneixem, en telefonar al 112, un metge coordinador del CICU ens indicarà com procedir. Aquests són els passos a seguir, segons la situació en què es trobe la persona afectada:

 1. Si la persona afectada està conscient i pot tossir, cal animar-la a continuar tossint.
 2. Si està conscient; però no pot tossir, cal fer el següent:
  • Subjectar pel pit al pacient, inclinar una mica el seu cos cap avant i donar 5 colps entre les escàpules (espatles), amb la part baixa del palmell de la mà.
  • Si després d'això, no s'expulsa el que ha provocat l'ennuegada, cal fer la maniobra de Heimlich. Col·locar-se darrere del pacient i envoltar-lo amb tots dos braços. Just per damunt del melic, posar un puny en posició horitzontal i col·locar damunt l'altra mà, espentar fort i ràpid cap a dins i cap amunt. Repetir-ho 5 vegades seguides.
  • Alternar els 5 colps a l'esquena, amb la maniobra de Heimlich, fins que expulse el cos estrany o fins que arriben els serveis d'emergències sanitàries.
  • En cas de dones embarassades es realitzen els 5 colps entre les escàpules; però cal substituir la maniobra de Heimlich, per comprensions en el centre del pit.
  • Si qui s'ennuega és un lactant (xiquets menors d'1 any), tampoc es pot realitzar la maniobra de Heimlich per a evitar lesions. Cal col·locar-lo de boca per avall sobre un avantbraç i subjectar el cap amb la mà, mantenint-la més baixa que el cos. Donar 5 colps secs amb la part baixa de la mà entre les escàpules (espatles). Si no expulsa el cos estrany, donar la volta al xiquet i realitzar 5 compressions en el centre del seu pit amb els dits índex i cor junts. Alternar els dos cicles fins que es recupere o arribe l'assistència sanitària.
 3. Si no cessa l'ennuegada i la persona queda inconscient i no respira, cal començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica.

Ictus

Existeixen diversos signes d'alarma per a saber si una persona està patint un ictus. En cas de sospitar d'algun dels símptomes següents, telefoneu al 112 immediatament:

 • Dificultat a l'hora de parlar i entendre
 • Boca torta
 • Pèrdua de força o sensibilitat en la meitat del cos (cara, braç i cama del mateix costat).
 • Mal de cap molt intens i d'inici brusc.
 • Pèrdua brusca de l'equilibri o estabilitat.
 • Afectació de la visió en un o els dos ulls.

Accident de trànsit

 • Detindre el vehicle en el voral, amb el llum de curt abast encés i tots dos intermitents.
 • Posar-se jupetí reflector.
 • Eixir del vehicle amb molta cura.
 • Col·locar els triangles de perill.
 • No fumar prop de l'accident.
 • Parar atenció als vessaments de combustible.
 • No acostar-se a un vehicle en flames.
 • Apagar els llums i el motor del vehicle accidentat, sempre que no arrisque la seua pròpia integritat física.
 • Telefonar al 112 i facilitar informació de la mena de vehicle, víctimes i el seu estat, localització del sinistre.
 • Assistir els ferits en funció de les possibilitats.
 • No introduir-se en el vehicle sinistrat si està inestable.
 • No moure els ferits.
 • No llevar el casc als motoristes.
 • Tape les ferides sagnants en abundància amb un drap net i pressione amb la mà.
 • No traslladar els ferits en el seu vehicle particular.
 • No deambular per la calçada, per a evitar ser atropellat.
Veure més consells

Temes d'interés

Covid 19

Dispositivo Alerta Epidémica CICU AE- teléfono 900 300 555.

El 28 de febrero se inició el funcionamiento del teléfono 900 300 555 a través del 112, mediante la herramienta de gestión de las emergencias y urgencias sanitarias, las llamadas al 900 300 555 de la población se reciben en el Dispositivo de Alerta Epidémica, unos puestos del Centro de Información y Coordinación de Urgencias CICU gestionados por personal sanitario, locutor CICU, enfermeros y médicos, los protocolos que siguen para la atención de llamadas y su respuesta han ido variando de acuerdo a los criterios clínicos y epidemiológicos definidos por el Ministerio de Sanidad, este dispositivo especial inicio su funcionamiento 4 puestos de trabajo, que han ido ampliando de forma paulatina hasta el día 16 de marzo que llego a 20 puestos hasta la actualidad.

El trabajo que realiza el dispositivo de Alerta Epidémica engloba desde información general frente a la pandemia, valoración de síntomas del ciudadano y remisión al centro sanitario más adecuado o activación del servicio de emergencias en caso necesario, seguimiento telefónico, consejos y consultas sanitarias de ciudadanos en aislamiento domiciliario, consultas de profesionales sanitarios y apoyo en la coordinación de los centros sanitarios en la respuesta a los pacientes afectados.

El resumen de la actividad del dispositivo de Alerta Epidémica - teléfono 900 300 555

Actividad 28 de febrero hasta 31 de diciembre Nº Absolutos Mediadía
Llamadas recibidas en el 900 300 555 424.323 1.382
Incidentes Gestionados en CICU Alerta Epidémica 318.004 1.036

Las llamadas en el 900, desde el 28 de febrero se reciben el Dispositivo de Alerta Epidémica CICU, se inició con un volumen de unas 500 llamadas al día, la primera semana de marzo empezó un aumento paulatino hasta alcanzar el máximo volumen el día 10 de marzo, ese día se realizaron ajustes en la capacidad de tráfico en las líneas telefónicas, ya que la demanda registrada esos días, hasta 21. 000 en una hora, llego a provocar la caída del sistema 112.

Durante el mes de marzo se recibieron una media de 5.000 llamadas día, hasta la segunda semana de abril que la media de llamadas al día fue de 2.000, a finales de abril disminuyo la frecuencia de llamadas, estableciéndose una Mediadía de 500 llamadas día durante los meses de mayo y junio A partir del 12 de julio hay un aumento paulatino de llamadas y en agosto se alcanzan más de 2.000 llamadas al día. En el mes de septiembre la Mediadía fue disminuyendo en comparación con los meses anteriores y se mantuvo en 1.145 llamadas. En el mes de octubre la demanda aumenta paulatinamente, hasta llegara a una media de 1.700 llamadas diarias hasta los últimos quince días del mes de noviembre, que la demanda vuelve a bajar hasta una Mediadía de 800 llamadas. En el mes de diciembre los primeros quince días registran medias diarias de 600 llamadas para aumentar paulatinamente durante la segunda quincena a una media de 1.700 llamadas día.

Gráfico de llamadas al 900300555 entre el 28.02.2020 al 31.12.2020

Los motivos en los que se ha clasificado, los 318.004 incidentes gestionados son:

Motivo de la llamada Números Absolutos Media / Día Proporción
Información general / Otros 81.298 265 26 %
Síntomas, cumplen criterios 68.597 223 10 %
Síntomas NO cumplen criterios 32.263 105 22%
Consultas Médicas de casos confirmados 4.378 14 2%
Consultas / peticiones de personal sanitario 6.874 22 4%
Reclamaciones casos cumplen criterios 12.100 39 1%
Demanda de emergencias / urgencias y Transporte sanitario urgente COVID 112.494 324 35%
Total 318.004 1.036 100%

La siguiente grafica muestra detallado por días, la frecuencia de los motivos de demanda. En ella tambien se muestra la actividad en emergencias, urgencias y transporte sanitario que cumplian criterios COVID.

Gráfico principales motivos de llamadas recibidas del 28.02.2020 al 31.12.2020

Las proporciones de los motivos de demanda varían según el periodo de tiempo, ya que han ido cambiando los criterios clínicos y epidemiológicos.

En el primer periodo, 28 de febrero hasta 16 de marzo, el motivo de mayor demanda era información general y descartar sí se cumplían criterios, siendo el grupo de “no cumple criterios” el más frecuente.

En el segundo periodo, tras la modificación de criterios de inclusión por el Ministerio, 17 de marzo hasta 13 de abril, el principal motivo es la consulta de síntomas que “SI cumplen criterios” y la atención de emergencias y urgencias con sospecha de COVID.

En la segunda quincena del mes de abril, tercer periodo, baja la frecuencia de casos que cumplen criterios, pero aumenta la demanda de urgencias y emergencias de pacientes con sospecha COVID.

En el cuarto periodo, de 1 de mayo a 30 de junio, baja la frecuencia de llamadas, las llamadas informativas son las más frecuentes seguidas de pacientes que cumplen criterios, se mantiene la demanda de urgencias y emergencias en pacientes con sospecha COVID.

En el quinto periodo desde 1 de julio hasta 31 de agosto se observa a mitad de mes de julio un aumento de la frecuencia de las llamadas informativas de los casos que cumplen criterios y de las reclamaciones de casos que cumplen criterios.

Durante el mes de septiembre y octubre hay una disminución de la demanda informativa, y un aumento en las reclamaciones de los casos que cumplen criterios, solicitando resultados de las pruebas, también se observa un aumento de la demanda de urgencias y emergencias en casos con criterios COVID.

Durante el mes de noviembre ha disminuido la demanda de información general, ha aumentado ligeramente la demanda por síntomas que cumplen criterios ha disminuido las reclamaciones en casos que cumplen criterios y ha aumentado la demanda de urgencias/ emergencias y transporte con criterios COVID.

En el último mes del año se observa la misma demanda por información general que en noviembre, disminuye la demanda que cumplen criterios y aumenta las consultas del personal sanitario.

En la siguiente gráfica se muestra la proporción de los motivos de demanda recibidos en Alerta Epidémica en varios periodos de tiempo del año 2020.

Gráfico de comparación demanda en Alerta Epidémica durante 2020