Consells

Accident de trànsit

Detindre el vehicle en el voral, amb el llum de curt abast encés i tots dos intermitents. Posar-se jupetí reflector. Eixir del vehicle amb molta cura. Col·locar els triangles de perill. No fumar prop de l'accident. Parar atenció als vessaments de combustible. No acostar-se a un vehicle en flames. Apagar els llums i el motor del vehicle accidentat, sempre que no arrisque la seua pròpia integritat física. Telefonar al 112 i facilitar informació de la mena de vehicle, víctimes i el seu estat, localització del sinistre. Assistir els ferits en funció de les possibilitats. No introduir-se en el vehicle sinistrat si està inestable. No moure els ferits. No llevar el casc als motoristes. Tape les ferides sagnants en abundància amb un drap net i pressione amb la mà. No traslladar els ferits en el seu vehicle particular. No deambular per la calçada, per a evitar ser atropellat.

Ennuegada

Davant una ennuegada ocasionada per un cos estrany o durant la ingesta de menjar, hem de realitzar unes maniobres que, si no les coneixem, en telefonar al 112, un metge coordinador del CICU ens indicarà com procedir. Aquests són els passos a seguir, segons la situació en què es trobe la persona afectada: Si la persona afectada està conscient i pot tossir, cal animar-la a continuar tossint. Si està conscient; però no pot tossir, cal fer el següent: Subjectar pel pit al pacient, inclinar una mica el seu cos cap avant i donar 5 colps entre les escàpules (espatles), amb la part baixa del palmell de la mà. Si després d'això, no s'expulsa el que ha provocat l'ennuegada, cal fer la maniobra de Heimlich. Col·locar-se darrere del pacient i envoltar-lo amb tots dos braços. Just per damunt del melic, posar un puny en posició horitzontal i col·locar damunt l'altra mà, espentar fort i ràpid cap a dins i cap amunt. Repetir-ho 5 vegades seguides. Alternar els 5 colps a l'esquena, amb la maniobra de Heimlich, fins que expulse el cos estrany o fins que arriben els serveis d'emergències sanitàries. En cas de dones embarassades es realitzen els 5 colps entre les escàpules; però cal substituir la maniobra de Heimlich, per comprensions en el centre del pit. Si qui s'ennuega és un lactant (xiquets menors d'1 any), tampoc es pot realitzar la maniobra de Heimlich per a evitar lesions. Cal col·locar-lo de boca per avall sobre un avantbraç i subjectar el cap amb la mà, mantenint-la més baixa que el cos. Donar 5 colps secs amb la part baixa de la mà entre les escàpules (espatles). Si no expulsa el cos estrany, donar la volta al xiquet i realitzar 5 compressions en el centre del seu pit amb els dits índex i cor junts. Alternar els dos cicles fins que es recupere o arribe l'assistència sanitària. Si no cessa l'ennuegada i la persona queda inconscient i no respira, cal començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica. Vídeo Maniobra de Heimlich

Parada cardiorespiratòria

Per a saber si estem davant una persona en parada cardiorespiratòria cal seguir els passos següents: Posar a la persona de sobines i comprovar si està conscient i si respon. Per a això cal sacsar-la amb cura de no lesionar-la i cal fer-li preguntes. Si no contesta, telefonar immediatament al 112. Cal saber si està o no inconscient i per a això cal verificar si respira: inclinar el cap cap endarrere i elevar la barbeta per a obrir la via aèria. Acostar-se a la seua boca per a comprovar si ix aire i veure si el pit es mou. Si no respon, ni respira, cal iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica. Si no es coneix la tècnica, en telefonar al 112, un metge coordinador del CICU donarà les indicacions per a això. Per a fer el massatge cardíac cal situar-se de genolls al costat del pacient, entrellaçar els dits i col·locar els dos palmells de les mans, una damunt de l'altra, en el centre del pit del pacient. Amb els braços estesos i sense doblegar els colzes, deixar caure el seu pes, afonant el pit uns tres dits. Fer unes 100 o 120 pressions per minut. Si hi ha més gent, és convenient anar alternant-se per a no perdre el ritme. Continuar fent el massatge fins que la persona torne a respirar o fins que arriben els serveis d'emergència. Si la persona recupera la respiració, col·locar-la en posició lateral de seguretat. Com actuar davant d'una parada cardiorespiratòria

Persona inconscient i respira

Davant una persona que respira, però està inconscient, cal telefonar al 112 per a explicar el que ocorre i col·locar-la en posició lateral de seguretat (PSL), per a evitar que la llengua li obstruïsca o que s'ennuegue si vomitara. La posició lateral de seguretat es realitza de la manera següent: Situa la persona cap per amunt amb braços i cames esteses. Estén el braç més pròxim a tu i col·loca'l flexionat en 90º. Posa l'altre braç sobre el seu pit. Flexiona la cama més allunyada i agafa’l d'aquest genoll i del muscle per a portar-lo cap a tu, amb cura, fins que el genoll quede recolzat en el sòl. Col·loca la seua mà sota el cap.

Ictus

Existeixen diversos signes d'alarma per a saber si una persona està patint un ictus. En cas de sospitar d'algun dels símptomes següents, telefoneu al 112 immediatament: Dificultat a l'hora de parlar i entendre Boca torta Pèrdua de força o sensibilitat en la meitat del cos (cara, braç i cama del mateix costat). Mal de cap molt intens i d'inici brusc. Pèrdua brusca de l'equilibri o estabilitat. Afectació de la visió en un o els dos ulls.

Infart / Dolor toràcic

Els símptomes per a detectar si una persona pot estar patint un infart són els següents: Dolor intens i opressiu en el pit, pot tindre relació amb l'exercici. Irradiat a mandíbula, braç esquerre, coll i/o esquena. S'acompanya de sudoració intensa, nàusees o vòmits. Poden donar-se palpitacions i dificultat per a respirar. No augmenta amb la respiració profunda. Telefonar al 112 immediatament i seguir els passos següents: Col·locar la persona semiasseguda o posada al llit amb el cap més alt que la resta del cos. Llevar la peça o peces que puguen estrényer la persona afectada.

Hemorràgies

L'objectiu davant una hemorràgia sempre ha de ser detindre la pèrdua de sang. Si estem davant un cas greu, cal telefonar immediatament al 112. Situar la persona afectada en posició horitzontal, amb els braços alçats. Tapar l'eixida de sang amb un tros de tela net i pressionar amb el palmell de la mà. No fer torniquets. Si l'hemorràgia es deté, és convenient continuar pressionant fins que arriben els serveis d'emergències sanitàries.

Cremades

Quan es trobe davant un incident amb cremades greus seguisca els consells següents: Allunyar la víctima de la font de calor. Baixar la temperatura de la zona cremada amb aigua abundant. No llevar la roba pegada a la pell, ni aplicar pomades o altres productes que puguen empitjorar la zona afectada. Acompanyar el pacient fins que arriben els serveis d'emergència.

Descàrregues elèctriques

En cas d'electrocució és convenient seguir els passos següents: Abans de tocar la persona accidentada, cal desconnectar el corrent elèctric des de l'interruptor general. Alertar els sistemes d'emergències. Avisar al 112. Retirar del corrent elèctric la persona afectada amb algun objecte aïllant, de fusta o de plàstic, per exemple. Si la persona afectada no està conscient, realitzar la reanimació cardiopulmonar bàsica.

Farmaciola de Primers Auxilis

El SESCV recomana disposar d'una farmaciola de primers auxilis a casa, quan es viatja o quan es realitza exercici físic a l'exterior. Una farmaciola bàsica de primers auxilis ha de contindre el següent: Gel llavat de mans Guants de nitril Sèrum fisiològic Antisèptic cutani Pomada de corticoide (hidrocortisona a l'1%) Gases estèrils Compreses Esparadrap o tiretes Benes Tisores Pinces

Ahogamientos

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla. The following has evaluated to null or missing: ==> ImagenLateral [in template &quot;1339271#1339319#2575029&quot; at line 5, column 6] ---- Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace (&quot;~&quot; means nesting-related): - Failed at: #if ImagenLateral.getData()?? && Imag... [in template &quot;1339271#1339319#2575029&quot; at line 5, column 1] ---- 1<#assign reserved_article_title = &quot;${.vars['reserved-article-title'].data}&quot;/>&nbsp; 2<#assign displayValue = &quot;&quot; />&nbsp; 3<#assign flexValueTexto = &quot;&quot; />&nbsp; 4<#assign flexValueImagen = &quot;&quot; />&nbsp; 5<#if ImagenLateral.getData()?? && ImagenLateral.getData()?has_content>&nbsp; 6 <#assign flexValueTexto = &quot;flex: 0 0 49%;&quot;>&nbsp; 7 <#assign flexValueImagen = &quot;flex: 0 0 49%;&quot; />&nbsp; 8<#else>&nbsp; 9 <#assign displayValue = &quot;display: block;&quot; />&nbsp; 10</#if>&nbsp; 11<div class=&quot;contenido-consejo&quot;>&nbsp; 12 <#if ContenidoConsejo.getData()?? && ContenidoConsejo.getData()?has_content>&nbsp; 13 <div class=&quot;contenido-consejo-texto&quot; style=&quot;${flexValueTexto}&quot;>&nbsp; 14 ${ContenidoConsejo.getData()}&nbsp; 15 </div>&nbsp; 16 </#if>&nbsp; 17&nbsp; 18 <#if (ImagenLateral.getData()?? && ImagenLateral.getData()?has_content) || (EnlaceVideo.getData()?? && EnlaceVideo.getData()?has_content)>&nbsp; 19 <div class=&quot;contenido-consejo-derecha&quot; style=&quot;${flexValueImagen}&quot;>&nbsp; 20 <#if ImagenLateral.getData()?? && ImagenLateral.getData()?has_content>&nbsp; 21 <div class=&quot;contenido-consejo-derecha-imagen&quot;>&nbsp; 22 <img src=&quot;${ImagenLateral.getData()}&quot; alt=&quot;${reserved_article_title}&quot; />&nbsp; 23 </div>&nbsp; 24 </#if>&nbsp; 25&nbsp; 26 <#if EnlaceVideo.getData()?? && EnlaceVideo.getData()?has_content>&nbsp; 27 <div class=&quot;contenido-consejo-derecha-enlace-video&quot;>&nbsp; 28 <a href=&quot;${EnlaceVideo.getData()}&quot; target=&quot;_blank&quot;><i class=&quot;fa fa-youtube-play&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;></i>${EnlaceVideo.EnlaceVideoTitulo.getData()}</a>&nbsp; 29 </div>&nbsp; 30 </#if>&nbsp; 31&nbsp; 32 </div>&nbsp; 33 </#if>&nbsp; 34</div>&nbsp; 35&nbsp; 36<#if EnlaceVideoIframe.getData()?? && EnlaceVideoIframe.getData()?has_content>&nbsp; 37<div class=&quot;contenido-consejo-video-frame&quot;>&nbsp; 38 <p>Prueba video: ${EnlaceVideoIframe.getData()}</p>&nbsp; 39</div>&nbsp; 40</#if>&nbsp;

Consells

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla. The following has evaluated to null or missing: ==> ImagenLateral [in template &quot;1339271#1339319#2575029&quot; at line 5, column 6] ---- Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)?? ---- ---- FTL stack trace (&quot;~&quot; means nesting-related): - Failed at: #if ImagenLateral.getData()?? && Imag... [in template &quot;1339271#1339319#2575029&quot; at line 5, column 1] ---- 1<#assign reserved_article_title = &quot;${.vars['reserved-article-title'].data}&quot;/>&nbsp; 2<#assign displayValue = &quot;&quot; />&nbsp; 3<#assign flexValueTexto = &quot;&quot; />&nbsp; 4<#assign flexValueImagen = &quot;&quot; />&nbsp; 5<#if ImagenLateral.getData()?? && ImagenLateral.getData()?has_content>&nbsp; 6 <#assign flexValueTexto = &quot;flex: 0 0 49%;&quot;>&nbsp; 7 <#assign flexValueImagen = &quot;flex: 0 0 49%;&quot; />&nbsp; 8<#else>&nbsp; 9 <#assign displayValue = &quot;display: block;&quot; />&nbsp; 10</#if>&nbsp; 11<div class=&quot;contenido-consejo&quot;>&nbsp; 12 <#if ContenidoConsejo.getData()?? && ContenidoConsejo.getData()?has_content>&nbsp; 13 <div class=&quot;contenido-consejo-texto&quot; style=&quot;${flexValueTexto}&quot;>&nbsp; 14 ${ContenidoConsejo.getData()}&nbsp; 15 </div>&nbsp; 16 </#if>&nbsp; 17&nbsp; 18 <#if (ImagenLateral.getData()?? && ImagenLateral.getData()?has_content) || (EnlaceVideo.getData()?? && EnlaceVideo.getData()?has_content)>&nbsp; 19 <div class=&quot;contenido-consejo-derecha&quot; style=&quot;${flexValueImagen}&quot;>&nbsp; 20 <#if ImagenLateral.getData()?? && ImagenLateral.getData()?has_content>&nbsp; 21 <div class=&quot;contenido-consejo-derecha-imagen&quot;>&nbsp; 22 <img src=&quot;${ImagenLateral.getData()}&quot; alt=&quot;${reserved_article_title}&quot; />&nbsp; 23 </div>&nbsp; 24 </#if>&nbsp; 25&nbsp; 26 <#if EnlaceVideo.getData()?? && EnlaceVideo.getData()?has_content>&nbsp; 27 <div class=&quot;contenido-consejo-derecha-enlace-video&quot;>&nbsp; 28 <a href=&quot;${EnlaceVideo.getData()}&quot; target=&quot;_blank&quot;><i class=&quot;fa fa-youtube-play&quot; aria-hidden=&quot;true&quot;></i>${EnlaceVideo.EnlaceVideoTitulo.getData()}</a>&nbsp; 29 </div>&nbsp; 30 </#if>&nbsp; 31&nbsp; 32 </div>&nbsp; 33 </#if>&nbsp; 34</div>&nbsp; 35&nbsp; 36<#if EnlaceVideoIframe.getData()?? && EnlaceVideoIframe.getData()?has_content>&nbsp; 37<div class=&quot;contenido-consejo-video-frame&quot;>&nbsp; 38 <p>Prueba video: ${EnlaceVideoIframe.getData()}</p>&nbsp; 39</div>&nbsp; 40</#if>&nbsp;

Veure més consells