Carrusel Home

Separador


Com identificar una emergència sanitària?

Ens trobem davant una emergència sanitària quan la vida d'una persona pot estar en perill. En aquests casos cal telefonar sempre al 112.

En comunicar amb el 112...

 1. Què ha ocorregut?
 2. Quantes persones estan afectades?
 3. On ha succeït?
 4. Seguir les instruccions dels professionals.

Què fer en cas de una emergència sanitària?

1 Protegir

Protegeix vosté mateix, eviti nous accidents o víctimes, protegeixi la víctima.

2 Alertar

Alerti als Serveis d'Emergència mitjançant el telèfon 112.

3 Socórrer

Dins del seus coneixements, apliqui tècniques de primers auxilis i deixeu-vos guiar pels professionals que atendran la seva trucada.

imatge persona cridant al 112

Consells

Previndre Ofegaments

Per a evitar els ofegaments cal seguir una sèrie de recomanacions:


Generals

 • Seguir les normes de seguretat
 • Banyar-se en llocs amb socorrista
 • Vigilar sempre els xiquets fora i dins de l'aigua
 • Evitar el bany en solitari, si passa alguna cosa que algú puga socórrer-te
 • Conéixer la profunditat del lloc del bany
 • Banyar-se abans d'entrar en l'aigua
 • Entrar en l'aigua a poc a poc
 • Evitar menjars abundants abans del bany
 • Evitar el bany si s'ha consumit alcohol
 • Beure sovint aigua si fa molta calor
 • Evitar l'exposició prolongada al sol
 • No banyar-se immediatament després dels menjars
 • No banyar-se si se sent molt fred o cansament
 • Adaptar l'exercici a la condició física i a l'edat
 • Usar jupetí si no sap nadar
 • Demanar ajuda si algú està en perill i telefonar immediatament al 112
 • Iniciar la RCP bàsica si es coneix la tècnica i si no un metge coordinador del CICU indicarà telefònicament com fer-ho després de telefonar al 112En platja i altres espais naturals                        

 • Respectar el significat de les banderes
 • No allunyar-se de la riba en espais naturals i evitar saltar des de roques
 • Precaució amb l'ús de matalassets i flotadors per a evitar l'arrossegament dels corrents.En piscina

 • Si es presencia una situació de risc, aviseu els socorristes
 • No bussejar prop de les zones de desguàs, ni jugar amb les reixetes
 • En les piscines privades, cal instal·lar una tanca amb tancament de seguretat
 • Retirar de la piscina i voltants joguets i elements cridaners per als xiquets quan no s'usen

Colp de calor

Davant una persona amb colp de calor cal telefonar al 112 i és convenient seguir els passos següents:

 • Allunyar la persona afectada de la font de calor, si és possible.
 • Baixar la temperatura ambient obrint finestres o amb un ventilador o un altre sistema de refrigeració.
 • Banyar amb aigua a la persona i llevar-li roba.
 • En cas que la persona perdera la consciència, col·locar-la en posició lateral de seguretat.
 • Si deixara de respirar, iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica.

Accident de trànsit

 • Detindre el vehicle en el voral, amb el llum de curt abast encés i tots dos intermitents.
 • Posar-se jupetí reflector.
 • Eixir del vehicle amb molta cura.
 • Col·locar els triangles de perill.
 • No fumar prop de l'accident.
 • Parar atenció als vessaments de combustible.
 • No acostar-se a un vehicle en flames.
 • Apagar els llums i el motor del vehicle accidentat, sempre que no arrisque la seua pròpia integritat física.
 • Telefonar al 112 i facilitar informació de la mena de vehicle, víctimes i el seu estat, localització del sinistre.
 • Assistir els ferits en funció de les possibilitats.
 • No introduir-se en el vehicle sinistrat si està inestable.
 • No moure els ferits.
 • No llevar el casc als motoristes.
 • Tape les ferides sagnants en abundància amb un drap net i pressione amb la mà.
 • No traslladar els ferits en el seu vehicle particular.
 • No deambular per la calçada, per a evitar ser atropellat.

Ictus

Existeixen diversos signes d'alarma per a saber si una persona està patint un ictus. En cas de sospitar d'algun dels símptomes següents, telefoneu al 112 immediatament:

 • Dificultat a l'hora de parlar i entendre
 • Boca torta
 • Pèrdua de força o sensibilitat en la meitat del cos (cara, braç i cama del mateix costat).
 • Mal de cap molt intens i d'inici brusc.
 • Pèrdua brusca de l'equilibri o estabilitat.
 • Afectació de la visió en un o els dos ulls.
Veure més consells

Notícies

Vés enrere El CICU gestiona prop de 730.000 avisos en 2022

València (12.02.2023). El Centre d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU), dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha gestionat un total de 727.533 avisos durant l’any 2022. Aquest global, suposa que diàriament es van atendre un total de 1.993 serveis.

 

Quant a la tipologia dels incidents, 265.185 van ser emergències mèdiques, 126.096 corresponen a telefonades que requerien resposta de caràcter urgent, 92.458 eren consultes mèdiques, 15.272 serveis que van correspondre a transports secundaris i 154.956 a transports urgents no assistits. Aquests dos últims tipus de serveis són, en el primer cas, els traslladats de pacients entre centres hospitalaris que requereixen personal sanitari, i, en el segon cas, els trasllats a centres sanitaris o domicilis que no requereixen assistència sanitària durant el transport. La resta de les atencions es refereix a alertes, telefonades associades i altres serveis.

 

Per províncies, a la de València corresponen un total de 362.598 incidents, 993 diàries. Del total, 130.880 han sigut emergències, 68.839 urgències i 52.400 consultes mèdiques, 7.029 transports secundaris i 78.078 transports no assistits. 

 

Quant a la província d’Alacant, s’han gestionat 270.841 avisos, la qual cosa va suposar 742 al dia. Del global, 106.076 eren emergències, 46.705 urgències, 31.250 consultes mèdiques, 5.314 transports secundaris i 49.546 transports no assistits.

 

A la província de Castelló, s’han atés 94.094 serveis, és a dir, una mitjana diària de 258. Del total, 28.229 van ser emergències, 10.552 urgències, 8.808 consultes mèdiques, 2.929 transports secundaris i 27.332 transports no assistits.

 

Recursos assistencials

Quan el CICU rep un avís en què se sol·licita assistència sanitària, s’assigna el recurs assistencial més adequat a aquesta demanda en funció de la prioritat del problema o la patologia manifestada i els recursos disponibles en el moment que es produeix la urgència.

 

Així, durant 2022, els incidents sanitaris gestionats han generat la mobilització de les unitats del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU) en 66.395 avisos i les de Suport Vital Avançat (SVA) d’Infermeria, 4.999 incidents. Per la seua part, l’activitat de les unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) va ascendir l’any passat a 282.553 serveis. En el cas de les ambulàncies convencionals Transport Urgent no Assistit (TNA), aquestes van fer un total de 26.055 trasllats de pacients. 

 

Cal recordar que, davant qualsevol situació d’urgència mèdica, cal telefonar immediatament al 112. És fonamental mantindre la calma i respondre de manera ràpida i concisa al breu qüestionari que fan els i les teleoperadores per a aconseguir una gestió òptima de l’avís.

 

També és important proporcionar l’adreça precisa del lloc on està succeint la urgència, indicar el sexe i l’edat aproximada de cada pacient, així com qualsevol altra informació que es conega (malalties o antecedents) amb la finalitat de facilitar l’atenció mèdica.

 

Recursos humans

En el CICU treballen metges coordinadors, personal d’infermeria, locutors i documentalistes les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any, per a respondre a qualsevol situació d’urgència o emergència sanitària que sorgisca a la Comunitat Valenciana.

 

El personal mèdic coordina i gestiona de manera eficient la resposta sanitària. A més, és el responsable de la presa de decisions i de controlar l’activitat global i el funcionament dels recursos assistencials d’emergències, així com respondre les consultes mèdiques telefòniques quan l’avís ho requerisca.

 

Els professionals d’infermeria s’encarreguen de gestionar el transport secundari i de respondre a consultes sanitàries telefòniques, així com revisar i coordinar determinats tipus d’urgències sanitàries. Els locutors i locutores s’encarreguen d’assignar, mobilitzar i fer el seguiment dels recursos assistencials. Els i les documentalistes revisen l’emplenament de la informació registrada en les diferents fases de la gestió de la demanda sanitària i la codifiquen. 

imagen-contenido-noticia