Carrusel Home

Separador


Com identificar una emergència sanitària?

Ens trobem davant una emergència sanitària quan la vida d'una persona pot estar en perill. En aquests casos cal telefonar sempre al 112.

En comunicar amb el 112...

 1. Què ha ocorregut?
 2. Quantes persones estan afectades?
 3. On ha succeït?
 4. Seguir les instruccions dels professionals.

Què fer en cas de una emergència sanitària?

1 Protegir

Protegeix vosté mateix, eviti nous accidents o víctimes, protegeixi la víctima.

2 Alertar

Alerti als Serveis d'Emergència mitjançant el telèfon 112.

3 Socórrer

Dins del seus coneixements, apliqui tècniques de primers auxilis i deixeu-vos guiar pels professionals que atendran la seva trucada.

imatge persona cridant al 112

Consells

Accident de trànsit

 • Detindre el vehicle en el voral, amb el llum de curt abast encés i tots dos intermitents.
 • Posar-se jupetí reflector.
 • Eixir del vehicle amb molta cura.
 • Col·locar els triangles de perill.
 • No fumar prop de l'accident.
 • Parar atenció als vessaments de combustible.
 • No acostar-se a un vehicle en flames.
 • Apagar els llums i el motor del vehicle accidentat, sempre que no arrisque la seua pròpia integritat física.
 • Telefonar al 112 i facilitar informació de la mena de vehicle, víctimes i el seu estat, localització del sinistre.
 • Assistir els ferits en funció de les possibilitats.
 • No introduir-se en el vehicle sinistrat si està inestable.
 • No moure els ferits.
 • No llevar el casc als motoristes.
 • Tape les ferides sagnants en abundància amb un drap net i pressione amb la mà.
 • No traslladar els ferits en el seu vehicle particular.
 • No deambular per la calçada, per a evitar ser atropellat.

Parada cardiorespiratòria

Per a saber si estem davant una persona en parada cardiorespiratòria cal seguir els passos següents:

 • Posar a la persona de sobines i comprovar si està conscient i si respon. Per a això cal sacsar-la amb cura de no lesionar-la i cal fer-li preguntes. Si no contesta, telefonar immediatament al 112.
 • Cal saber si està o no inconscient i per a això cal verificar si respira: inclinar el cap cap endarrere i elevar la barbeta per a obrir la via aèria. Acostar-se a la seua boca per a comprovar si ix aire i veure si el pit es mou.
 • Si no respon, ni respira, cal iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar bàsica. Si no es coneix la tècnica, en telefonar al 112, un metge coordinador del CICU donarà les indicacions per a això.
 • Per a fer el massatge cardíac cal situar-se de genolls al costat del pacient, entrellaçar els dits i col·locar els dos palmells de les mans, una damunt de l'altra, en el centre del pit del pacient. Amb els braços estesos i sense doblegar els colzes, deixar caure el seu pes, afonant el pit uns tres dits. Fer unes 100 o 120 pressions per minut.
 • Si hi ha més gent, és convenient anar alternant-se per a no perdre el ritme.
 • Continuar fent el massatge fins que la persona torne a respirar o fins que arriben els serveis d'emergència.
 • Si la persona recupera la respiració, col·locar-la en posició lateral de seguretat.

Persona inconscient i respira

Davant una persona que respira, però està inconscient, cal telefonar al 112 per a explicar el que ocorre i col·locar-la en posició lateral de seguretat (PSL), per a evitar que la llengua li obstruïsca o que s'ennuegue si vomitara.

La posició lateral de seguretat es realitza de la manera següent:

 • Situa la persona cap per amunt amb braços i cames esteses.
 • Estén el braç més pròxim a tu i col·loca'l flexionat en 90º.
 • Posa l'altre braç sobre el seu pit.
 • Flexiona la cama més allunyada i agafa’l d'aquest genoll i del muscle per a portar-lo cap a tu, amb cura, fins que el genoll quede recolzat en el sòl.
 • Col·loca la seua mà sota el cap.

Infart / Dolor toràcic

Els símptomes per a detectar si una persona pot estar patint un infart són els següents:

 • Dolor intens i opressiu en el pit, pot tindre relació amb l'exercici.
 • Irradiat a mandíbula, braç esquerre, coll i/o esquena.
 • S'acompanya de sudoració intensa, nàusees o vòmits.
 • Poden donar-se palpitacions i dificultat per a respirar.
 • No augmenta amb la respiració profunda.

Telefonar al 112 immediatament i seguir els passos següents:

 • Col·locar la persona semiasseguda o posada al llit amb el cap més alt que la resta del cos.
 • Llevar la peça o peces que puguen estrényer la persona afectada.
Veure més consells

Notícies

Vés enrere El CICU gestiona cerca de 730.000 avisos en 2022

Valencia (12.02.2023).- El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, gestionó un total de 727.533 avisos durante el año 2022. Este global, supone que diariamente se atendieron un total de 1.993 servicios.

Con respecto a la tipología de los incidentes, 265.185 fueron emergencias médicas, 126.096 corresponden a llamadas que requerían respuesta de carácter urgente, 92.458 eran consultas médicas, 15.272 servicios que correspondieron a transportes secundarios y 154.956 a transportes urgentes no asistidos. Estos dos últimos tipos de servicios son, en el primer caso, los trasladados de pacientes entre centros hospitalarios que requieren personal sanitario y en el segundo caso los traslados a centros sanitarios o domicilios que no requieren asistencia sanitaria durante el trasporte. El resto de las atenciones se refiere a alertas, llamadas asociadas y otros servicios.

Por provincias, a la de Valencia corresponden un total de 362.598 incidentes, 993 diarias. Del total, 130.880 fueron emergencias, 68.839 urgencias y 52.400 consultas médicas, 7.029 transportes secundarios y 78.078 transportes no asisti-dos.

En cuanto a la provincia de Alicante, se gestionaron 270.841 avisos, lo que su-puso 742 al día. Del global, 106.076 eran emergencias, 46.705 urgencias, 31.250 consultas médicas, 5.314 transportes secundarios y 49.546 transportes no asisti-dos.

En la provincia de Castellón, se atendieron 94.094 servicios, es decir, una media diaria de 258. Del total, 28.229 fueron emergencias, 10.552 urgencias, 8.808 consultas médicas, 2.929 transportes secundarios y 27.332 transportes no asisti-dos.

Recursos asistenciales

Cuando en CICU recibe un aviso mediante el que se solicita asistencia sanitaria, se asigna el recurso asistencial más adecuado a esa demanda en función de la prioridad del problema o la patología manifestada y los recursos disponibles en el momento que se produce la urgencia.

Así, durante 2022, los incidentes sanitarios gestionados han generado la movilización de las unidades del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) en 66.395 avisos y las de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Enfermería, 4.999 incidentes. Por su parte, la actividad de las unidades de Soporte Vital Básico (SVB) ascendió el año pasado a 282.553 servicios. En el caso de las ambulancias convencionales Transporte Urgente no asistido (TNA), estas realizaron un total de 26.055 traslados de pacientes.

Cabe recordar que, ante cualquier situación de urgencia médica, hay que llamar inmediatamente al teléfono de emergencias 112. Es fundamental mantener la calma y responder de manera rápida y concisa al breve cuestionario realizado por los y las teleoperadoras para conseguir una gestión óptima del aviso.

También es importante proporcionar dirección precisa del lugar donde está sucediendo la urgencia, indicar sexo y edad aproximada de cada paciente, así como cualquier otra información que se conozca (enfermedades o antecedentes) con el fin de facilitar la atención médica.

Recursos humanos

En el CICU trabajan médicos coordinadores, personal de enfermería, locutores y documentalistas las 24 horas del día, los 365 días al año, para responder a cualquier situación de urgencia o emergencia sanitaria que surja en la Comunitat Valenciana.

El personal médico coordina y gestiona de modo eficiente la respuesta sanitaria. Además, es el responsable de la toma de decisiones y de controlar la actividad global y el funcionamiento de los recursos asistenciales de emergencias, así como responder las consultas médicas telefónicas cuando el aviso lo requiera

Los profesionales de enfermería se encargan de gestionar el transporte secundario y responder a consultas sanitarias telefónicas, así como revisar y coordinar determinados tipos de urgencias sanitarias.

Los locutores y locutoras se encargan de asignar, movilizar y realizar el seguimiento de los recursos asistenciales.

Los y las documentalistas revisan la cumplimentación de la información registrada en las distintas fases de la gestión de la demanda sanitaria y la codifican.

imagen-contenido-noticia